Filozof prawa przedstawia w kolejnych rozdziałach 13 paremii rzymskich, które stanowią prawnicze elementaria. Autor analizuje je, wyjaśnia ich pochodzenie i kontekst, w jakim powstały, oraz, co jest niezwykle ważne, ich dzisiejsze znaczenie, w niektórych przypadkach różne od pierwowzoru. W rozważaniach nad współczesnym znaczeniem rzymskich paremii Jerzy Zajadło odwołuje się do dorobku filozofii prawa, praktyki tworzenia i stosowania prawa, a także zagadnień z zakresu relacji między etyką a prawem i nauką prawa. Ważna dla niego jest taka koncepcja etyczna nauki prawa, która powinna bronić się przed polityczną instrumentalizacją. W czasach łamania zasad praworządności i kryzysu kultury prawnej książka, która jest zarazem dziełem prawniczym i humanistycznym, pokazuje że minima iuridica mają szczególne znaczenie nie tylko dla prawników.

Scroll to top