Na błędnym kursie - okładka

Dariusz Filar

Na błędnym kursie. Polityka i gospodarka Polski w latach 2015-2020

Ktoś, kogo uwiera monowładza PiS, musi przyjąć do wiadomości, że demokratycznie wyłonili ją spośród siebie sami Polacy. A jeśli tak, to jedyne źródło nadziei stanowi wiara w możliwość głębokich przeobrażeń własnego społeczeństwa – we wzrost jego świadomości, powszechne podnoszenie się poziomu wykształcenia i upowszechnienie postaw obywatelskich. W porównaniu z krajami Europy Zachodniej pierwsze doświadczenia Polaków na polu nowoczesnej demokracji liberalnej miały miejsce późno – najpierw krótko w latach 1980–1981 i później w ćwierćwieczu 1989–2015. Mamy więc do czynienia z procesem niespełna trzydziestoletnim (to naprawdę nie tak wiele w dojrzewaniu społeczeństwa) i jako naturalny należy traktować fakt, że obok faz wspaniałego przyspieszenia, takich jak bezpośrednio po czerwcu 1989, występują w nim fazy regresu, właśnie takie jak dzisiejsza.

/fragment książki/

Dowiedz się więcej o tej książce →

Scroll to top