Jan Baszkiewicz

(zm. 2011) Prawnik, historyk i politolog, profesor zwyczajny, od początku lat 70. związany z Uniwersytetem Warszawskim; doctor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor podręcznika akademickiego Powszechna historia ustrojów państwowych oraz monografii Anatomia bonapartyzmu.

Autorzy

Scroll to top