Wojciech Zalewski

Prawnik, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Autor monografii Sprawiedliwość naprawcza oraz Przestępca „niepoprawny” jako problem polityki kryminalnej. Pod jego redakcją ukazały się również prace zbiorowe: Przestępczość ubezpieczeniowa: etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie i Pojęcie ryzyka a przestępczość ubezpieczeniowa.

Autorzy

Scroll to top