Kazimierz Postulski

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie w stanie spoczynku. Współautor pracy Kodeks karny wykonawczy. Komentarz.

Autorzy

Scroll to top