Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Zbigniew Hołda, Kazimierz Postulski
ISBN 83-89356-23-6, twarda oprawa, 742 strony, Gdańsk 2007

Kodeks karny wykonawczy stanowi trzon prawa karnego wykonawczego. Podobnie jak inne kodeksy, k.k.w. należy do ustawodawstwa zwykłego i formalnie biorąc nie ma on pierwszeństwa przed innymi ustawami. Jego znaczenie, podobnie jak znaczenie innych kodeksów, wynika z tego, że obejmuje on wszystkie podstawowe instytucje swojej gałęzi prawa (a więc prawa karnego wykonawczego), systematyzuje je i opiera na określonych zasadach przewodnich.

 

Pierwsze wydanie komentarza do Kodeksu karnego wykonawczego, autorstwa Zbigniewa Hołdy i Kazimierza Postulskiego ukazało się w 1998 roku. Od tamtego czasu Kodeks karny wykonawczy był wielokrotnie nowelizowany. Skłoniło to autorów do przygotowania nowej wersji opracowania, którą teraz oddajemy do rąk Czytelników.

Scroll to top