Open post

Smuga światła

Ewa Stawicka

ISBN 978-83-966639-1-7, twarda oprawa, 425 stron, Sopot 2023

Życie Andrzeja Rościszewskiego (1930-2019), adwokata i żeglarza, przebiegło w czterech epokach. Przedwojennej, nasyconej ziemiańską i patriotyczną tradycją. Okupacyjnej, która odebrała dom i poczucie bezpieczeństwa, w zamian ucząc nieugiętości i reguł konspiracji. Komunistycznej, na którą przypadły poważne zagrożenia wraz z bezpowrotną utratą dawnych perspektyw – ale także dojrzałość, z umiejętnością rozwijania się w tych dziedzinach, których ideologia nie zdołała zdominować; to wtedy przyszły sukcesy na morzach. Wreszcie, w wolnej na powrót Polsce doświadczony prawnik, dziekan warszawskiej izby adwokackiej, uczestniczył w tworzeniu niepodległego państwa. Biografię uzupełnia zbiór dotąd niepublikowanych, literacko interesujących tekstów na tematy morskie pióra samego jej bohatera.

Open post

Momenty przełomowe w historii polskiej adwokatury

Michał Gałędek, Piotr Kitowski, Anna Rutkowska-Gałędek, Jacek Wałdoch

ISBN 978-83-966639-3-1, twarda oprawa, 304 strony. Sopot 2023

 

Na dzieje polskiej adwokatury składa się długi ciąg zdarzeń o różnym znaczeniu. Autorzy niniejszej książki postanowili wydobyć spośród nich te, które zmieniały oblicze adwokatury jako wspólnoty zawodowej. Powstał w ten sposób podręcznik o nietypowej – jak na polskie standardy – konstrukcji. Nie ma w nim prezentacji wielkiej liczby szczegółowych faktów, jest natomiast próba wskazania na to, co w historii palestry było najważniejsze. Taki sposób pisania o przeszłości adwokatury może oczywiście budzić kontrowersje. Jedno wszelako jest pewne – konwencja, którą wybrali autorzy, sprawia, że książkę czyta się z prawdziwym zainteresowaniem. A to w przypadku podręczników zdarza się bardzo rzadko.

Open post

Holmes

Maciej Wojciechowski

ISBN 978-83-966639-2-4, twarda oprawa, 164 strony, Sopot 2023

 

Oliver Wendell Holmes (1841–1935), uczestnik wojny secesyjnej, wykładowca Harvard Law School, jeden z najsłynniejszych sędziów federalnego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, którego zdania odrębne w takich sprawach jak Lochner czy Abrams przeszły do historii tamtejszego systemu prawnego. Był prekursorem amerykańskiego realizmu prawniczego oraz przeciwnikiem formalizmu prawniczego, a przede wszystkim sędzią intelektualistą o wielkiej kulturze literackiej. Pamiętany za zwięzły i aforystyczny styl pisemnych uzasadnień wyroków oraz zdań odrębnych, daleki od współczesnego żargonu języka prawniczego. Do jego spuścizny, prócz publikowanych uzasadnień, należą: przełomowa w swoim czasie książka The Common Law (1881), kilkanaście artykułów i okolicznościowych wystąpień oraz tysiące listów.

„Ścieżka prawa” (The Path of Law), pierwotnie wygłoszona w 1897 roku jako okolicznościowy wykład adresowany do studentów, została opublikowana później w „Harvard Law Review”. Holmes posłużył się w niej, wówczas prowokującą, figurą złego człowieka, by przedstawić koncepcję prawa jako przewidywania decyzji sądowych. Ścieżka jest jednak esejem, a zatem wypowiedzią wielowątkową, poruszającą takie tematy jak: rola prawnika, znaczenie logiki, sposób badania prawa, jego tworzenie, a nawet studiowanie.

Open post

Aleksander Hall. Marzenie o polskiej prawicy

Tomasz  Sikorski, Jacek Wojnicki

ISBN 978-83-966639-6-2, miękka oprawa, 424 strony, Sopot 2023

 

 

Aleksander Hall w czasach PRL był działaczem opozycji demokratycznej, współzałożycielem Ruchu Młodej Polski i redaktorem ukazującego się poza zasięgiem cenzury „Bratniaka” oraz „Polityki Polskiej”. Uczestniczył w obradach okrągłego stołu. W wolnej Polsce został ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i dwukrotnie zasiadał w Sejmie RP.

Książka składa się z dwóch części. Część pierwsza, autorstwa prof. Tomasza Sikorskiego (Uniwersytet Szczeciński), mówi o politycznej działalności Aleksandra Halla w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Natomiast w części drugiej, którą przygotował prof. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski), znajdują się wypowiedzi Halla (publicystyka, wywiady, wystąpienia sejmowe) z okresu 1989-2001.

Aleksander Hall należy do wąskiej grupy wspaniałych ludzi, których poznałem, prowadząc działalność publiczną. Spotkaliśmy się w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Był moim niezawodnym sojusznikiem w procesie reformowania gospodarki.

Leszek Balcerowicz

Aleksandrowi Hallowi zawdzięczam propozycję włączenia się w prace na rzecz przebudowy Polski po przełomie ustrojowym 1989 roku. Propozycję przyjąłem m.in. dlatego, że miałem o nim ugruntowaną opinię, jako o człowieku o ogromnej przyzwoitości, jako o polityku łączącym głęboką ideowość z rozsądkiem i umiarem.

Bronisław Komorowski

Polska prawica tradycyjnie słabo porozumiewała się z obozem cywilizowanej demokracji, tak było i tak pozostało. Tym większa zasługa takich ludzi jak Aleksander Hall, który prawicę próbuje cywilizować.

Adam Michnik

W myśli Aleksandra Halla odnajduję syntezę poglądów dwóch osób, z którymi się przyjaźnił: Tadeusza Mazowieckiego i Wiesława Chrzanowskiego. Aleksander Hall bezustannie przypomina, że działalność społeczna i polityczna powinna być moralna.

Ojciec Ludwik Wiśniewski OP

Open post

Na mieliźnie. Gospodarka Polski w latach 2020 – 2022 (z polityką w tle)

Dariusz Filar

ISBN 978-83-966639-0-0, miękka oprawa, 192 strony, Sopot 2022

Na mieliźnie to kolejna książka Dariusza Filara poświęcona gospodarczym i społecznym skutkom rządów Zjednoczonej Prawicy. Filar nie ma wątpliwości, że po siedmiu latach podążania błędnym kursem Polska znalazła się u progu katastrofy. Pisze m.in. o malejącej stopie inwestycji, o pogłębiającym się zadłużeniu państwa i galopującej inflacji, o niewydolności państwowych instytucji, o ubóstwie, które dotknęło znaczną część naszego społeczeństwa, o trudnej sytuacji sektora energetycznego i o problemach, wobec których stoi polskie rolnictwo, a także o narodzinach nowej elity gospodarczej, czerpiącej korzyści z państwowych spółek.

Czy uda nam się zejść z mielizny? Autor daje nieco nadziei w zakończeniu książki, wskazując na konkretne działania, które mogłyby na powrót wprowadzić polską gospodarkę na właściwą drogę. Żeby takie działania podjąć, politycy sprawujący w przyszłości władzę musieliby jednak odrzucić centralistyczne ciągoty i zrezygnować z rujnującego ekonomicznie populizmu.

Książka Dariusza Filara to dowód na to, jak znakomite rezultaty daje połączenie talentu literackiego i zdolności analitycznych. Gorąco polecam.

Leszek Balcerowicz

 

To książka dla każdego, kogo interesuje i martwi stan polskiej gospodarki. Czytelnik znajdzie w niej przenikliwe i bardzo aktualne omówienie głównych błędów polityki gospodarczej. I jest to przedstawione w mistrzowskiej formie językowej.

Jerzy Hausner

Open post

Klucz do wszystkiego. Dzieje napoleońskiej twierdzy Gdańsk 1807 – 1814

Andrzej Nieuważny

ISBN 978-83-960990-9-9, twarda oprawa, 344 strony, Sopot 2022

Tematem książki jest twierdza Gdańsk, a przede wszystkim rola, jaką odegrała ona w latach 1811-1813, kiedy na wschodzie ważyły się losy imperium Napoleona. Autor omówił zarówno architekturę militarną, jak i znaczenie twierdzy jako zaplecza dla wielkich operacji wojennych przeciwko Rosji. Pracę rozpoczyna opis oblężenia w 1807 roku, a zamyka omówienie walk i kapitulacji twierdzy w roku 1813. W przedstawieniu roli tzw. Gibraltaru Bałtyku – jak Napoleon określał Gdańsk – swoje miejsce znalazły także takie kwestie jak aktywność wywiadowcza wobec Prus i Rosji czy działalność gdańskich kaprów przeciwko flocie angielskiej na Bałtyku.

/fragment Przedmowy autorstwa prof. dr hab. Dariusza Nawrota/

Open post
Wiktor Zenon Maleszewski okładka

Wiktor Zenon Maleszewski. Ostatni polski prezydent międzywojennego Wilna

Przemysław Dąbrowski
ISBN 978-83-960990-4-4, twarda oprawa, 104 strony, Sopot 2022

Wiktor Zenon Maleszewski okładka

To praca, która ma duże znaczenie dla pamięci historycznej i polskiego dziedzictwa narodowego. Polska klasa polityczna bardzo różnie zachowywała się po 1 września 1939 r. W tym okresie próby Wiktor Maleszewski udowodnił, że był patriotą, który kwestie samorządności i pomocy drugiemu człowiekowi cenił wyżej niż własne bezpieczeństwo. W konsekwencji nie uciekł on z Wilna podczas okupacji i aktywnie pomagał wewnętrznym uchodźcom wojennym. My wszyscy – obywatele III RP – mamy wobec takich osób dług wdzięczności i prof. Przemysław Dąbrowski spłaca go, przywracając pamięć o tej wybitnej postaci okresu międzywojennego. 

/z recenzji wydawniczej dr. hab. Karola Łopateckiego, profesora Uniwersytetu w Białymstoku/

Open post
Instytucje i ich wrogowie - okładka

Instytucje i ich wrogowie

Kazimierz Michał Ujazdowski
ISBN 978-83-960990-5-1, twarda oprawa, 160 stron, Sopot 2022

Instytucje i ich wrogowie - okładka

W swej książce – zbiorze publicystyki z ostatnich lat – Ujazdowski jasno przedstawia swoje ideowe korzenie, swoje spojrzenie na Polskę, na Europę, na rządy PiS oraz proponuje własne rozwiązania problemów, z jakimi boryka się demokracja. W tym sensie książkę tę warto czytać wraz z „Anatomią władzy i nową prawicą” – wydaną pół roku temu książką Aleksandra Halla. Dawny lider Ruchu Młodej Polski zresztą jest współautorem jednego z tekstów zamieszczonych w książce Ujazdowskiego. Wniosek z obu lektur jest taki – to, co nami rządzi obecnie, to nie jest prawdziwa prawica ani konserwatyści, ale gromada cyników, którzy umiejętnie wykorzystują uczucia – głównie tęsknoty i obawy – części elektoratu.

Andrzej Brzeziecki, „Gazeta Wyborcza”

Jeden z ostatnich prawdziwych konserwatystów w polskiej polityce pokazuje w tej książce wciąż ogromny potencjał tego sposobu myślenia w programowaniu tak polityki zagranicznej, jak i krajowej. Cenna lektura.

Bartłomiej Radziejewski, „Nowa Konfederacja”

Książka prof. K.M. Ujazdowskiego to zbiór tekstów pozornie o różnych sprawach, ale jest to jedynie pozorne wrażenie, w rzeczywistości bowiem ta wielowątkowość sprowadza się do obrony dobra wspólnego  jako podstawowej wartości Rzeczypospolitej.

dr hab. Ryszard Balicki, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Open post

Viehweg

Justyna Holocher
ISBN 978-83-960990-0-6, twarda oprawa, 206 stron, Gdańsk 2021

 

Theodor Viehweg (1907–1988) był niemieckim prawnikiem i filozofem, przedstawicielem szkoły mogunckiej, autorem książki Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung (1953), która zainicjowała współczesną dyskusję nad rolą topiki w prawie, tworząc nowy, zorientowany praktycznie nurt w teorii i filozofii prawa.

Viehweg rozumiał topikę jako wiedzę o miejscach wspólnych (toposach), a same toposy – jako możliwe punkty widzenia, odgrywające rolę argumentów i figur argumentacyjnych. Topika miała pełnić nie tylko funkcję inwencyjną (ars inveniendi), zwykle jej przypisywaną, lecz także funkcję uzasadniającą (ars iudicandi). Viehweg chciał, by topika prawnicza znalazła istotne miejsce w dyskusji nad podstawowymi zagadnieniami nauki prawa i aby miała wpływ na praktykę prawniczą. Oczekiwania mogunckiego filozofa spełniły się. Zainteresowanie topiką wzrosło już za jego życia, a współcześnie topika znalazła zastosowanie w rozumowaniach prawniczych związanych z koncepcją konstytucyjnego państwa prawa. Ten konstytucyjnoprawny renesans myśli Viehwega stał się przyczyną powstania niniejszej książki.

Open post

Nowe technologie w praktyce prawnika

Patryk Ciurak (red.), Grzegorz Wierczyński (red.)
ISBN 978-83-88445-02-6, miękka oprawa, 350 stron, Sopot 2021

Celem niniejszej książki jest upowszechnienie wiedzy na temat nowych technologii, przydatnych w pracy osób wykonujących zawody prawnicze. Wybraliśmy te z nich, które bezpośrednio odnoszą się do praktyki prawniczej. Staraliśmy się opisać je w sposób, który umożliwi nawet zupełnym laikom ocenę zalet, ale też potencjalnych zagrożeń, które owe technologie niosą. Inaczej mówiąc, książka ta ma budować świadomość nowych technologii i pomóc dokonywać przemyślanych wyborów w tym zakresie.

Książka jest podzielona na trzy części. Pierwsza dotyczy narzędzi służących do wyszukiwania informacji o prawie (legal research). W drugiej opisane zostały wybrane narzędzia i praktyki ułatwiające przetwarzanie i wykorzystywanie tej informacji (legal tech). W trzeciej przedstawiono zagadnienie, które przenika obie poprzednie części, czyli problem cyberbezpieczeństwa. Do napisania poszczególnych tekstów zaprosiliśmy praktyków, którzy z opisywanymi technologiami mają do czynienia w codziennej pracy.

/fragment Wstępu/

Pobierz Spis treści i Wstęp

Posts navigation

1 2 3 4 7 8 9
Scroll to top