Open post

Szklanki żydowskiej krwi

Dariusz Filar

ISBN 978-83-966639-9-3, miękka oprawa, 333 strony, Sopot 2024

Zimą 1972 roku w swoim domu na Wybrzeżu umiera dobiegający osiemdziesiątki Leopold Merst, potomek rodziny galicyjskich Żydów. Wnuk, który mieszkał z nim pod jednym dachem, nie potrafi pogodzić się z tym, że całe bogate życie dziadka rozpłynie się w niebycie. Sięgając do rodzinnych opowieści, starych zdjęć i listów, historycznych książek i dokumentów przystępuje do pisania wspomnień niejako w zastępstwie zmarłego. W ten sposób zdarzenia sprzed dziesięcioleci przeplatają się ze współczesnością, tworząc fascynującą obejmującą całe stulecie opowieść o losach polsko-żydowskiej rodziny.

Dariusz Filar łączy w swej opowieści różne światy: polski i żydowski. Jego książka utwierdza mnie w dwóch przeświadczeniach. Po pierwsze, że polskość ze swej istoty jest hybrydowa i na tym zasadza się jej piękno i bogactwo. Po wtóre, że Polacy i Żydzi nigdy się duchowo i mentalnie nie pogodzą, dopóki my Polacy nie uznamy zagłady narodu żydowskiego, która dokonała się na naszych oczach, za część naszej własnej historii, za naszą polską tragedię.

Jarosław Kurski, autor książki „Dziady i dybuki”

Open post

Pożytki z czytania. Eseje nie tylko dla adwokatów

Andrzej Tomaszek

ISBN 978-83-96999-1-5, twarda oprawa, 476 stron, Sopot 2024

Niniejszy zbiór obejmuje większość moich tekstów opublikowanych w piśmie adwokatury polskiej "Palestra" w latach 2011-2023 w rubryce "Gawędy adwokata bibliofila". Ich tematyka nie ogranicza się do książek. Słowo pisane, aczkolwiek obszernie cytowane, stanowi nie ograniczenie, ale raczej punkt wyjścia do rozważań o sprawach, które uważałem za istotne w dacie przygotowywania każdego z tekstów. Choć z racji profilu czasopisma "Palestra" adresatem moich wypowiedzi byli w pierwszym rzędzie adwokaci (postrzegani częściej jako humaniści niż jako fachowcy) do lektury tego zbioru zachęcam wszystkich ciekawych świata czytelników.

Andrzej Tomaszek
/fragment Wstępu/

Open post

Smuga światła

Ewa Stawicka

ISBN 978-83-966639-1-7, twarda oprawa, 425 stron, Sopot 2023

Życie Andrzeja Rościszewskiego (1930-2019), adwokata i żeglarza, przebiegło w czterech epokach. Przedwojennej, nasyconej ziemiańską i patriotyczną tradycją. Okupacyjnej, która odebrała dom i poczucie bezpieczeństwa, w zamian ucząc nieugiętości i reguł konspiracji. Komunistycznej, na którą przypadły poważne zagrożenia wraz z bezpowrotną utratą dawnych perspektyw – ale także dojrzałość, z umiejętnością rozwijania się w tych dziedzinach, których ideologia nie zdołała zdominować; to wtedy przyszły sukcesy na morzach. Wreszcie, w wolnej na powrót Polsce doświadczony prawnik, dziekan warszawskiej izby adwokackiej, uczestniczył w tworzeniu niepodległego państwa. Biografię uzupełnia zbiór dotąd niepublikowanych, literacko interesujących tekstów na tematy morskie pióra samego jej bohatera.

Open post

Momenty przełomowe w historii polskiej adwokatury

Michał Gałędek, Piotr Kitowski, Anna Rutkowska-Gałędek, Jacek Wałdoch

ISBN 978-83-966639-3-1, twarda oprawa, 304 strony. Sopot 2023

 

Na dzieje polskiej adwokatury składa się długi ciąg zdarzeń o różnym znaczeniu. Autorzy niniejszej książki postanowili wydobyć spośród nich te, które zmieniały oblicze adwokatury jako wspólnoty zawodowej. Powstał w ten sposób podręcznik o nietypowej – jak na polskie standardy – konstrukcji. Nie ma w nim prezentacji wielkiej liczby szczegółowych faktów, jest natomiast próba wskazania na to, co w historii palestry było najważniejsze. Taki sposób pisania o przeszłości adwokatury może oczywiście budzić kontrowersje. Jedno wszelako jest pewne – konwencja, którą wybrali autorzy, sprawia, że książkę czyta się z prawdziwym zainteresowaniem. A to w przypadku podręczników zdarza się bardzo rzadko.

Open post

Holmes

Maciej Wojciechowski

ISBN 978-83-966639-2-4, twarda oprawa, 164 strony, Sopot 2023

 

Oliver Wendell Holmes (1841–1935), uczestnik wojny secesyjnej, wykładowca Harvard Law School, jeden z najsłynniejszych sędziów federalnego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, którego zdania odrębne w takich sprawach jak Lochner czy Abrams przeszły do historii tamtejszego systemu prawnego. Był prekursorem amerykańskiego realizmu prawniczego oraz przeciwnikiem formalizmu prawniczego, a przede wszystkim sędzią intelektualistą o wielkiej kulturze literackiej. Pamiętany za zwięzły i aforystyczny styl pisemnych uzasadnień wyroków oraz zdań odrębnych, daleki od współczesnego żargonu języka prawniczego. Do jego spuścizny, prócz publikowanych uzasadnień, należą: przełomowa w swoim czasie książka The Common Law (1881), kilkanaście artykułów i okolicznościowych wystąpień oraz tysiące listów.

„Ścieżka prawa” (The Path of Law), pierwotnie wygłoszona w 1897 roku jako okolicznościowy wykład adresowany do studentów, została opublikowana później w „Harvard Law Review”. Holmes posłużył się w niej, wówczas prowokującą, figurą złego człowieka, by przedstawić koncepcję prawa jako przewidywania decyzji sądowych. Ścieżka jest jednak esejem, a zatem wypowiedzią wielowątkową, poruszającą takie tematy jak: rola prawnika, znaczenie logiki, sposób badania prawa, jego tworzenie, a nawet studiowanie.

Open post

Aleksander Hall. Marzenie o polskiej prawicy

Tomasz  Sikorski, Jacek Wojnicki

ISBN 978-83-966639-6-2, miękka oprawa, 424 strony, Sopot 2023

 

 

Aleksander Hall w czasach PRL był działaczem opozycji demokratycznej, współzałożycielem Ruchu Młodej Polski i redaktorem ukazującego się poza zasięgiem cenzury „Bratniaka” oraz „Polityki Polskiej”. Uczestniczył w obradach okrągłego stołu. W wolnej Polsce został ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i dwukrotnie zasiadał w Sejmie RP.

Książka składa się z dwóch części. Część pierwsza, autorstwa prof. Tomasza Sikorskiego (Uniwersytet Szczeciński), mówi o politycznej działalności Aleksandra Halla w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Natomiast w części drugiej, którą przygotował prof. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski), znajdują się wypowiedzi Halla (publicystyka, wywiady, wystąpienia sejmowe) z okresu 1989-2001.

Aleksander Hall należy do wąskiej grupy wspaniałych ludzi, których poznałem, prowadząc działalność publiczną. Spotkaliśmy się w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Był moim niezawodnym sojusznikiem w procesie reformowania gospodarki.

Leszek Balcerowicz

Aleksandrowi Hallowi zawdzięczam propozycję włączenia się w prace na rzecz przebudowy Polski po przełomie ustrojowym 1989 roku. Propozycję przyjąłem m.in. dlatego, że miałem o nim ugruntowaną opinię, jako o człowieku o ogromnej przyzwoitości, jako o polityku łączącym głęboką ideowość z rozsądkiem i umiarem.

Bronisław Komorowski

Polska prawica tradycyjnie słabo porozumiewała się z obozem cywilizowanej demokracji, tak było i tak pozostało. Tym większa zasługa takich ludzi jak Aleksander Hall, który prawicę próbuje cywilizować.

Adam Michnik

W myśli Aleksandra Halla odnajduję syntezę poglądów dwóch osób, z którymi się przyjaźnił: Tadeusza Mazowieckiego i Wiesława Chrzanowskiego. Aleksander Hall bezustannie przypomina, że działalność społeczna i polityczna powinna być moralna.

Ojciec Ludwik Wiśniewski OP

Open post

Na mieliźnie. Gospodarka Polski w latach 2020 – 2022 (z polityką w tle)

Dariusz Filar

ISBN 978-83-966639-0-0, miękka oprawa, 192 strony, Sopot 2022

Na mieliźnie to kolejna książka Dariusza Filara poświęcona gospodarczym i społecznym skutkom rządów Zjednoczonej Prawicy. Filar nie ma wątpliwości, że po siedmiu latach podążania błędnym kursem Polska znalazła się u progu katastrofy. Pisze m.in. o malejącej stopie inwestycji, o pogłębiającym się zadłużeniu państwa i galopującej inflacji, o niewydolności państwowych instytucji, o ubóstwie, które dotknęło znaczną część naszego społeczeństwa, o trudnej sytuacji sektora energetycznego i o problemach, wobec których stoi polskie rolnictwo, a także o narodzinach nowej elity gospodarczej, czerpiącej korzyści z państwowych spółek.

Czy uda nam się zejść z mielizny? Autor daje nieco nadziei w zakończeniu książki, wskazując na konkretne działania, które mogłyby na powrót wprowadzić polską gospodarkę na właściwą drogę. Żeby takie działania podjąć, politycy sprawujący w przyszłości władzę musieliby jednak odrzucić centralistyczne ciągoty i zrezygnować z rujnującego ekonomicznie populizmu.

Książka Dariusza Filara to dowód na to, jak znakomite rezultaty daje połączenie talentu literackiego i zdolności analitycznych. Gorąco polecam.

Leszek Balcerowicz

 

To książka dla każdego, kogo interesuje i martwi stan polskiej gospodarki. Czytelnik znajdzie w niej przenikliwe i bardzo aktualne omówienie głównych błędów polityki gospodarczej. I jest to przedstawione w mistrzowskiej formie językowej.

Jerzy Hausner

Open post

Klucz do wszystkiego. Dzieje napoleońskiej twierdzy Gdańsk 1807 – 1814

Andrzej Nieuważny

ISBN 978-83-960990-9-9, twarda oprawa, 344 strony, Sopot 2022

Tematem książki jest twierdza Gdańsk, a przede wszystkim rola, jaką odegrała ona w latach 1811-1813, kiedy na wschodzie ważyły się losy imperium Napoleona. Autor omówił zarówno architekturę militarną, jak i znaczenie twierdzy jako zaplecza dla wielkich operacji wojennych przeciwko Rosji. Pracę rozpoczyna opis oblężenia w 1807 roku, a zamyka omówienie walk i kapitulacji twierdzy w roku 1813. W przedstawieniu roli tzw. Gibraltaru Bałtyku – jak Napoleon określał Gdańsk – swoje miejsce znalazły także takie kwestie jak aktywność wywiadowcza wobec Prus i Rosji czy działalność gdańskich kaprów przeciwko flocie angielskiej na Bałtyku.

/fragment Przedmowy autorstwa prof. dr hab. Dariusza Nawrota/

Open post
Wiktor Zenon Maleszewski okładka

Wiktor Zenon Maleszewski. Ostatni polski prezydent międzywojennego Wilna

Przemysław Dąbrowski
ISBN 978-83-960990-4-4, twarda oprawa, 104 strony, Sopot 2022

Wiktor Zenon Maleszewski okładka

To praca, która ma duże znaczenie dla pamięci historycznej i polskiego dziedzictwa narodowego. Polska klasa polityczna bardzo różnie zachowywała się po 1 września 1939 r. W tym okresie próby Wiktor Maleszewski udowodnił, że był patriotą, który kwestie samorządności i pomocy drugiemu człowiekowi cenił wyżej niż własne bezpieczeństwo. W konsekwencji nie uciekł on z Wilna podczas okupacji i aktywnie pomagał wewnętrznym uchodźcom wojennym. My wszyscy – obywatele III RP – mamy wobec takich osób dług wdzięczności i prof. Przemysław Dąbrowski spłaca go, przywracając pamięć o tej wybitnej postaci okresu międzywojennego. 

/z recenzji wydawniczej dr. hab. Karola Łopateckiego, profesora Uniwersytetu w Białymstoku/

Open post
Instytucje i ich wrogowie - okładka

Instytucje i ich wrogowie

Kazimierz Michał Ujazdowski
ISBN 978-83-960990-5-1, twarda oprawa, 160 stron, Sopot 2022

Instytucje i ich wrogowie - okładka

W swej książce – zbiorze publicystyki z ostatnich lat – Ujazdowski jasno przedstawia swoje ideowe korzenie, swoje spojrzenie na Polskę, na Europę, na rządy PiS oraz proponuje własne rozwiązania problemów, z jakimi boryka się demokracja. W tym sensie książkę tę warto czytać wraz z „Anatomią władzy i nową prawicą” – wydaną pół roku temu książką Aleksandra Halla. Dawny lider Ruchu Młodej Polski zresztą jest współautorem jednego z tekstów zamieszczonych w książce Ujazdowskiego. Wniosek z obu lektur jest taki – to, co nami rządzi obecnie, to nie jest prawdziwa prawica ani konserwatyści, ale gromada cyników, którzy umiejętnie wykorzystują uczucia – głównie tęsknoty i obawy – części elektoratu.

Andrzej Brzeziecki, „Gazeta Wyborcza”

Jeden z ostatnich prawdziwych konserwatystów w polskiej polityce pokazuje w tej książce wciąż ogromny potencjał tego sposobu myślenia w programowaniu tak polityki zagranicznej, jak i krajowej. Cenna lektura.

Bartłomiej Radziejewski, „Nowa Konfederacja”

Książka prof. K.M. Ujazdowskiego to zbiór tekstów pozornie o różnych sprawach, ale jest to jedynie pozorne wrażenie, w rzeczywistości bowiem ta wielowątkowość sprowadza się do obrony dobra wspólnego  jako podstawowej wartości Rzeczypospolitej.

dr hab. Ryszard Balicki, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posts navigation

1 2 3 4 7 8 9
Scroll to top