Open post

Kryminologia

Janina Błachut, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski
ISBN 83-89356-21-X, miękka oprawa, 518 stron, Gdańsk 2004

Podręcznik akademicki autorstwa pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książka składa się z 11 rozdziałów:

 1. Kryminologia jako dyscyplina nauki
 2. Jednostka i społeczeństwo
 3. Teorie kryminologiczne
 4. Charakterystyka zjawiska przestępczości w Polsce
 5. Zjawisko przestępczości a zmiany społeczne
 6. Szczególne kategorie przestępstw i sprawców
 7. Przestępczość nieletnich
 8. Środki odurzające a przestępczość
 9. Środki masowego przekazu a przestępczość
 10. Problematyka ofiary przestępstwa w kryminologii
 11. Zapobieganie przestępczości i reakcja na przestępczość
Open post

Anatomia bonapartyzmu

Jan Baszkiewicz
ISBN 83-89356-03-01, oprawa twarda, 308 stron, Gdańsk 2003

Napoleon Bonaparte zapisał się w powszechnej świadomości jako genialny strateg i dowódca: „bóg wojny”, którego armia zachwiała potęgami ówczesnej Europy. Z jego osobą kojarzy się przede wszystkim szczęk oręża, wielkie bitwy i kampanie.

Jan Baszkiewicz spogląda na Napoleona z zupełnie innej perspektywy. Anatomia bonapartyzmu to pasjonująca historia polityka, który wyprowadził Francję z rewolucyjnego zamętu. Polityka, który odwołując się do republikańskich ideałów, skupił w swych rękach władzę nieomal absolutną i który – pomimo klęski pod Waterloo – ostatecznie pokonał przeciwników, triumfując pośmiertnie w pamięci potomnych.

Open post

Powszechna historia ustrojów państwowych

Jan Baszkiewicz
ISBN 83-88445-30-8, oprawa twarda, 400 stron, Gdańsk 2001

Podręcznik ten stara się odejść od tradycji opracowań, które powszechną historię ustrojów państwowych sprowadzały do zbioru luźno ze sobą powiązanych kilku instytucji narodowych (historia ustroju Anglii, Francji, Niemiec, Rosji, później także USA). Historia powszechna przyjmować chyba powinna perspektywę porównawczą i poszerzać pole widzenia. Inną ambicją tego podręcznika było zwrócenie większej uwagi na funkcjonowanie opisywanych instytucji politycznych w praktyce. Jak się wydaje, jest to bardziej pouczające niż przesadnie szczegółowy opis owych instytucji abstrahujący od tego, jak one rzeczywiście działały. Konwencja niektórych podręczników (nie tylko polskich) przyjmuje odmienny punkt widzenia; ich autorzy zdają się mówić swym czytelnikom: nie pokażemy wam wprawdzie, jak ten pojazd jeździ i dlaczego, ale za to opiszemy go aż do najmniejszej śrubki.

Podręczników, jak wiadomo, nie czyta się dla przyjemności. Uciążliwość ich lektury może być jednak większa lub mniejsza. Starałem się, aby konwencja pisarska przyjęta przeze mnie w jakimś stopniu tę dolegliwość zmniejszyła.

/fragment wprowadzenia autora/

Open post

Systemy polityczne współczesnego świata

Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut
ISBN 83-88445-31-6, oprawa twarda, 352 strony, Gdańsk 2001

Zamysł omówienia w jednej książce zróżnicowanej panoramy ustrojów politycznych może wydawać się ryzykowny. Instytucje polityczne, nawet jeśli wykazują podobieństwa, działają w różnorodnych kontekstach społecznych i kulturowych i są wynikiem odmiennie przebiegających w różnych częściach globu procesów politycznych. Naświetlenie owych kontekstów już samo w sobie wydaje się zadaniem wartym osobnej rozprawy. W niniejszym opracowaniu podejmiemy próbę charakterystyki konfliktów społecznych, wpływających między innymi na swoistości systemów partyjnych i na strukturę oraz mechanizm rywalizacji politycznej. Inną warstwę pracy stanowi analiza instytucji władzy ustawodawczej i wykonawczej. Tu ponownie pojawia się trudność porównania instytucji politycznych krajów tak ustawowo od siebie odległych, jak choćby Szwajcaria i Turkmenistan. Tym niemniej przybliżenie Czytelnikowi – choćby w najbardziej ogólnym zarysie – wszystkich kategorii systemów partyjnych i reżimów politycznych uznaliśmy za cel godny wysiłku.

Mamy nadzieję, że książka ta zainteresuje tych wszystkich, którzy chcieliby poznać swoistość i zróżnicowanie mechanizmów władzy we współczesnym świecie, oraz zainspiruje dalsze badania nad porównawczym ujęciem systemów politycznych. Chcielibyśmy również, by stała się ona pomocna we wzbogaceniu oferty dydaktycznej studiów politologicznych, choć nie jest klasycznym podręcznikiem akademickim. Gdyby tak się stało, byłby to dla nas powód do satysfakcji.

/fragment Wstępu/

Posts navigation

1 2 3 6 7 8 9
Scroll to top