Dziedzictwo i przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa

Karolina M. Cern, Maciej Dybowski, Magdalena Glanc, Oktawian Nawrot, Grażyna Skąpska, Sebastian Sykuna, Roman Tokarczyk, Tomasz Widlak, Bartosz Wojciechowski, Jerzy Zajadło
ISBN 8389356481, twarda oprawa, 240 stron, Gdańsk 2010

Książka jest trzecim tomem serii Współczesna niemiecka filozofia prawa. O ile dwa pierwsze tomy miały charakter ujęcia podmiotowego i koncentrowały się na prezentacji czołowych postaci współczesnej niemieckiej filozofii prawa, o tyle w niniejszym opracowaniu mamy do czynienia z modelem podmiotowym w postaci analizy głównych problemów badawczych. Nadając książce tytuł, chcieliśmy nawiązać do poprzednich części tryptyku oraz podkreślić, że współczesna niemiecka filozofia prawa jest, z jednej strony, świadoma swoich ogólnofilozoficznych korzeni (Dziedzictwo), z drugiej zaś nie zasklepia się wyłącznie na tradycyjnej problematyce, otwierając się na fundamentalne wyzwania współczesności (Przyszłość).

/fragment Wprowadzenia/

Scroll to top