Ślady na piasku. Monologi, przesłuchania

Wiesław Chrzanowski
ISBN 83-89356-37-6, twarda oprawa, 241 stron, Sopot 2008

Niniejszy zbiór tekstów to typowe silva rerum, zapisy różnych wydarzeń i przemyśleń, tyle tylko, że nie ze sfery rodzinnej, czemu przeważnie dawnymi czasy służyły tak nazywane foliały, a z obszaru de publicis. Usystematyzowanie tych zapisów to swoista kwadratura koła. Dlatego przyjąłem bardzo uproszczone kryterium związane z moją rolą przy ich powstawaniu. Tak więc tytuł pierwszej części brzmi – monologi, tam gdzie zabieram głos „nieproszony”, drugiej – przesłuchania, tam gdzie poddaję się indagacji. Bardziej naturalne wydawać by się mogło przeciwstawienie monologom dialogów, ale w dialogu obie strony na równej stopie prezentują swe stanowiska, wiodą wokół nich spory.

Wywiad prasowy natomiast to chęć skłonienia rozmówcy do ujawnienia interesujących dziennikarza faktów, do przyznania się do pewnych poglądów czy zamiarów, słowem – dążenie do zdemaskowania rozmówcy. Jest to więc postać przesłuchania.

/fragment Wprowadzenia/

Scroll to top