Kodeks karny skarbowy. Komentarz

Grzegorz Bogdan, Adam Nita, Janusz Raglewski, Andrzej R. Światłowski
ISBN 83-89356-32-5, twarda oprawa, 913 stron, Gdańsk 2007

Swoistą tradycją polskiego prawa karnego skarbowego jest jego podatność na zmiany. Zjawisko to należy uznać za poniekąd zrozumiałe, zważywszy na niestabilność ustawodawstwa finansowego, będącego źródłem norm sankcjonowanych dla kolejnych kodyfikacji tej specyficznej gałęzi prawa karnego. Wspomniane okoliczności wywierają jednak przemożny wpływ na literaturę przedmiotu, dezaktualizując w szybkim tempie opracowania o charakterze podręcznikowym i komentatorskim.

Gdy w roku 2000 ukazał się przygotowany przez zbliżony zespół Autorów Kodeks karny skarbowy z komentarzem, przedstawiciele nauki prawa karnego snuli pierwsze refleksje poświęcone nowej wówczas kodyfikacji. Wraz z upływem czasu dorobek literatury i orzecznictwa stawał się coraz bogatszy, kolejne nowelizacje zaś coraz poważniej zmieniały brzmienie ustawy.

Opracowanie, które obecnie oddajemy w ręce Czytelników uwzględnia stan prawny obowiązujący 11 listopada 2006 r.

/fragment Wstępu/

Scroll to top