Adam Nita

Profesor nauk prawnych, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Autor monografii Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych oraz współautor pracy Kodeks karny skarbowy. Komentarz.

Autorzy

Scroll to top