Hanna Bachowska

Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Współautorka pracy Kodeks Etyki Lekarskiej. Komentarz.

Scroll to top