Valeri Vachev

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor pracy Kodeks Etyki Lekarskiej. Komentarz.

Autorzy

Scroll to top