Janina Błachut

Kryminolog, profesor nauk prawnych, związana z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie; członek Polskiej Akademii Nauk, współautorka podręcznika akademickiego Kryminologia.

Scroll to top