Andrzej Gaberle

(zm. 2012) Kryminolog, profesor zwyczajny, w latach 1979–2006 kierownik Katedry Kryminologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współautor podręcznika akademickiego Kryminologia oraz pracy Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Autor monografii Nierozłączna triada. Przestępczość. Przestępca. Społeczeństwo oraz opracowania Leksykon polskiej procedury karnej.

Autorzy

Scroll to top