Stanisław Filipowicz

Politolog, profesor nauk humanistycznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, związany od wielu lat z Uniwersytetem Warszawskim. Autor podręcznika akademickiego Historia myśli polityczno-prawnej.

Autorzy

Scroll to top