Piotr Kardas

Profesor nauk prawnych, członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautor monografii Podstawowe zagadnienia etyki adwokackiej.

Autorzy

Scroll to top