Jacek Potulski

Prawnik, doktor habilitowany, związany z Uniwersytetem Gdańskim. Autor monografii Korupcja w ujęciu normatywnym. Odpowiedzialność karna i jej wyłączenie.

Autorzy

Scroll to top