Paweł Łącki

Doktor nauk prawnych związany z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie. Współautor monografii Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jűrgen Habermas, Otfried Hőffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa.

Scroll to top