Jacek Giezek

Profesor nauk prawnych, związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Współautor monografii Podstawowe zagadnienia etyki adwokackiej.

Scroll to top