Jacek Giezek

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Współautor monografii Podstawowe zagadnienia etyki adwokackiej.

Scroll to top