Marek Smolak

Prawnik, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współautor monografii Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jűrgen Habermas, Otfried Hőffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa.

Scroll to top