Stanisław Nitecki

Prawnik, doktor habilitowany, związany z Uniwersytetem Opolskim. Współautor Komentarza do ustawy o pomocy społecznej.

Autorzy

Scroll to top