Urszula Promińska

Profesor nauk prawnych, związana z Uniwersytetem Łódzkim. Współautorka podręcznika akademickiego Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów.

Scroll to top