Leon Tyszkiewicz

Prawnik, profesor zwyczajny, związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Współautor książki Kodeks karny. Komentarz.

Scroll to top