Leon Tyszkiewicz

Profesor nauk prawnych, związany był z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Współautor książki Kodeks karny. Komentarz.

Autorzy

Scroll to top