Bartłomiej Siek

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Współautor pracy Kodeks Etyki Lekarskiej. Komentarz.

Autorzy

Scroll to top