Grażyna Skąpska

Socjolog, profesor nauk humanistycznych. Współautorka monografii Dziedzictwo i przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa a także książki Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jűrgen Habermas, Otfried Hőffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa.

Autorzy

Scroll to top