Kazimierz Michał Ujazdowski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Autor monografii De Gaulle – the Restorer of the Republic.

Scroll to top