Andrzej Antoszewski

Politolog, profesor zwyczajny, związany z Uniwersytetem Wrocławskim, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Współautor podręcznika akademickiego Systemy polityczne współczesnego świata, za który otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Nauk.

Scroll to top