Andrzej Antoszewski

Politolog, profesor nauk humanistycznych, związany z Uniwersytetem Wrocławskim, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Współautor podręcznika akademickiego Systemy polityczne współczesnego świata, za który otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Nauk.

Autorzy

Scroll to top