Dariusz Szpoper

Prawnik, profesor zwyczajny, przez wiele lat związany z Uniwersytetem Gdańskim, następnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Akademią Pomorską w Słupsku. Członek Rady Naukowej Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie oraz Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego. Autor monografii: Sukcesorzy Wielkiego Księstwa, Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej, Gente Lithuana, natione Lithuana. Myśl polityczna i działalność Konstancji Skirmuntt, oraz współautor książek: Aleksander Meysztowicz. Portret polityczny konserwatysty oraz Dzieje adwokatury gdańskiej.

Autorzy

Scroll to top