Aleksander Meysztowicz. Portret polityczny konserwatysty

Dariusz Szpoper, Andrzej Bielecki
ISBN 83-88445-24-3, twarda oprawa, 325 stron, Gdańsk 2001

Aleksander Meysztowicz (1864-1943) – polityk, konserwatysta, działacz środowisk ziemiańskich. W latach 1909-1917 poseł z wyboru do rosyjskiej Rady Państwa w guberni kowieńskiej. Od 1921 do 1922 prezes Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej. Następnie, po przewrocie majowym, w okresie 1926-1928, minister sprawiedliwości w gabinetach Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Bartla. Wieloletni prezes Zarządu Wileńskiego Banku Ziemskiego, blisko związany z redakcją „Słowa” kierowanego przez Cata-Mackiewicza.

Książka jest pierwszą biografią polityczną Aleksandra Meysztowicza. Autorzy, historycy prawa i doktryn politycznych, sięgnęli do wielu nieznanych do tej pory materiałów źródłowych, pozostających w dużej mierze w zbiorach prywatnych, rekonstruując sylwetkę bohatera na tle jego epoki.

Scroll to top