Dzieje adwokatury gdańskiej

Dariusz Szpoper, Justyna Świątek
ISBN 83-89356-28-7, twarda oprawa, 312 stron, Gdańsk 2005

Monografia powstała z okazji sześćdziesiątej rocznicy utworzenia Rady Adwokackiej w Gdańsku. W kilku pierwszych rozdziałach autorzy wspominają o początkach polskiej palestry (Polska przedrozbiorowa, zabory, okres międzywojenny). Zasadniczą część pracy rozpoczyna rozdział, w którym ukazano pierwsze lata istnienia Rady Adwokackiej w Gdańsku po zakończeniu II wojny światowej. Dalszy segment książki przedstawia tworzenie się struktury organizacyjnej Izby Adwokackiej oraz funkcjonowanie nowej formy działalności profesjonalnej, jaką stały się zespoły adwokackie. Wewnętrzna sytuacja adwokatury polskiej w czasach PRL była zawsze pochodną wydarzeń, które wstrząsały podwalinami istnienia tego państwa. Stąd też w publikacji nie mogło zabraknąć chociażby zasygnalizowania takich momentów i zjawisk, jak październikowe przemiany 1956 roku, skutkujące pierwszymi wolnymi wyborami w Izbie Gdańskiej.

Kolejna część pracy została poświęcona latom 1964-1982. W rozdziale następnym, niewątpliwie najbardziej interesującym z punktu widzenia najnowszej historii politycznej Polski, przybliżono chwalebną kartę udziału gdańskiego środowiska adwokackiego w procesach politycznych, w których broniono ludzi walczących o wolność, niepodległość i demokrację. Kolejny fragment książki dotyczy sytuacji adwokatów i korporacji adwokackiej po przełomie 1989 roku. Pracę zamyka rozdział poświęcony pozazawodowej działalności gdańskiej palestry.

Scroll to top