Jedna czy wiele procedur karnych

Andrzej Ryszard Światłowski
ISBN 83-89356-38-4, miękka oprawa, 566 stron, Sopot 2008

Celem niniejszego studium jest rozważenie zagadnień zróżnicowania normatywnego szeroko rozumianych procedur karnych w Polsce. Szeroko rozumianych, a więc dotyczących wszelkich rodzajów odpowiedzialności karnej sensu largo. Nie tylko odpowiedzialności za przestępstwa (w tym przestępstwa skarbowe), ale także za wykroczenia (w tym skarbowe), jak również odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

/fragment Wprowadzenia/

Scroll to top