Andrzej Ryszard Światłowski

Prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii Jedna czy wiele procedur karnych oraz współautor pracy Kodeks karny skarbowy. Komentarz.

Autorzy

Scroll to top