Stanisław Hoc

Profesor nauk prawnych, związany z Uniwersytetem Opolskim. Współautor książki Kodeks karny. Komentarz.

Autorzy

Scroll to top