Stanisław Hoc

Prawnik, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Karnego na Uniwersytecie Opolskim. Współautor książki Kodeks karny. Komentarz.

Scroll to top