Oskar Kanecki

Doktor nauk prawnych, związany z Akademią Pomorską w Słupsku. Laureat międzynarodowej nagrody im. Juliusza Bardacha za lata 2018-2019 w kategorii najlepsza praca doktorska poświęcona historii i współczesności obszarów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Autor monografii Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572-1764).

Autorzy

Scroll to top