Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572-1764)

Oskar Kanecki
ISBN 978-83-88445-36-1, twarda oprawa, 342 strony, Sopot 2020

Praca stanowi ambitną próbę kompleksowego opracowania problematyki związanej z genezą, ewolucją, ustrojem oraz postępowaniem przed sądami kapturowymi Wielkiego Księstwa Litewskiego od pierwszej aż po ostatnią wolną elekcję polsko-litewskich monarchów. Merytoryczna zawartość pracy jest znakomita i znacznie poszerza stan wiedzy na temat bezkrólewi doby wolnych elekcji w Wielkim Księstwie Litewskim. Została oparta przede wszystkim na źródłach archiwalnych. Ale podkreślić też trzeba doskonałe (i pełne) wykorzystanie pamiętników i niemal całej literatury, także obcojęzycznej: litewskiej i rosyjskiej.

dr hab. Zbigniew Naworski, prof. Uniwersytetu Mikołaj Kopernika

Scroll to top