Mikołaj Tarkowski

Prawnik, doktor habilitowany, związany z Akademią Pomorską w Słupsku. Autor monografii Adwokatura wileńska 1918–1939 oraz pracy Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II, za którą otrzymał nagrodę „Przeglądu Wschodniego” za rok 2018.

Autorzy

Scroll to top