Janusz Raglewski

Prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautor pracy Kodeks karny skarbowy. Komentarz.

Scroll to top