Jerzy Szumski

(zm. 2003) Prawnik, doktor habilitowany, związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współautor książki Kodeks karny. Komentarz.

Autorzy

Scroll to top