Przemysław Dąbrowski

Profesor nauk prawnych, związany z Akademią Pomorską w Słupsku. Autor monografii: Rozpolitykowane miasto. Ustrój polityczny państwa w koncepcjach polskich ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918-1939 (otrzymał za nią nagrodę historyczną Prezydenta Olsztyna) oraz Siła w kulturze, jedność w narodzie. Wileńska działalność społeczno-polityczna Michała, Witolda i Emilii Węsławskich w końcu XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku, a także książki Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego a rzeczywistość. Myśl polityczno-prawna i działalność Tadeusza Wróblewskiego (1858-1925) i pracy Wiktor Zenon Maleszewski. Ostatni polski prezydent międzywojennego Wilna.

Autorzy

Scroll to top