Rozpolitykowane miasto. Ustrój polityczny państwa w koncepcjach polskich ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918-1939

Przemysław Dąbrowski
ISBN 978-83-88445-50-7, twarda oprawa, 632 strony, Gdańsk 2012

Książka wypełnia istotną lukę. Brakowało do tej pory rozprawy, która w sposób całościowy opisywałaby koncepcje ustroju politycznego państwa, wysuwane przez polskie ugrupowania, działające w Wilnie w dobie dwudziestolecia międzywojennego. Stolica dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego była po Warszawie najważniejszym ośrodkiem politycznym. Ścierały się tam rozmaite nurty ideowe, a polityczna debata przybierała często specyficzny, właściwy dla miejsca położonego na styku wielu kultur, charakter.

Scroll to top