Siła w kulturze, jedność w narodzie. Wileńska działalność społeczno-polityczna Michała, Witolda i Emilii Węsławskich w końcu XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku

Przemysław Dąbrowski
ISBN 978-83-89356-54-3, miękka oprawa, 254 strony, Gdańsk 2011

Bohaterami książki Przemysława Dąbrowskiego są Michał, Witold oraz Emilia Węsławscy, przedstawiciele jednej z najbardziej znanych wileńskich rodzin. Poprzez charakterystykę dziejów jednego pokolenia Autor ukazał funkcjonowanie szeregu instytucji oraz stowarzyszeń zakładanych w mieście nad Wilią na przełomie XIX I XX wieku. Okres ten był dla ziem białorusko – litewskich niezwykle burzliwy. Mimo wielu perturbacji, spotęgowanych klęską powstania styczniowego, udało się Polakom zamieszkującym te tereny wyjść z szeregiem inicjatyw społecznych i kulturalnych. Dawały one nadzieję na renesans polskiej kultury, a w dalszym etapie, na odzyskanie niepodległości państwa polskiego.

Scroll to top