Maciej Dybowski

Doktor nauk prawnych, związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współautor monografii Dziedzictwo i przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa, a także książki Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jűrgen Habermas, Otfried Hőffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa.

Autorzy

Scroll to top