Bartosz Nieścior

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor monografii Aneksja Austrii i Kraju Sudetów do III Rzeszy.

Autorzy

Scroll to top