Michał Gałędek

Historyk i prawnik, doktor habilitowany, związany z Uniwersytetem Gdańskim. Autor monografii Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Polskiego.

Autorzy

Scroll to top