Marianna Korcyl-Wolska

Prawnik, doktor habilitowany, przez wiele lat była związana z Uniwersytetem Jagiellońskim. Współautorka pracy Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Autorzy

Scroll to top