Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Andrzej Gaberle, Marianna Korcyl-Wolska
ISBN 83-88445-43-X, twarda oprawa, 491 stron, Gdańsk 2002

Pierwszy, obszerny komentarz do ustawy regulującej postępowanie w sprawach nieletnich. Książka zawiera również teksty ponad dwudziestu rozporządzeń odnoszących się do tej problematyki, Europejską konwencję o wykonywaniu praw dzieci oraz najważniejsze dokumenty ONZ dotyczące zapobiegania przestępczości oraz wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich.

Scroll to top