Zbigniew Hołda

(zm. 2009) Prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany również z Uniwersytetem Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Działał w Zarządzie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a w latach 2004-2007 był członkiem Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom. Współautor pracy Kodeks karny wykonawczy. Komentarz.

Autorzy

Scroll to top