Tomasz Widłak

Prawnik, doktor habilitowany, związany z Uniwersytetem Gdańskim. Autor monografii Fuller oraz współautor pracy zbiorowej Dziedzictwo i przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa.

Scroll to top